سخنگوی قوءقضاییه در پاسخ به ایلنا:

گزارش رسمی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بدست ما نرسیده است

سیاست داخلی

این دادخواست هنوز از مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع نشده است و من از مفاد این گزارش اطلاعی ندارم که بگویم مدعی‌العموم می تواند در این خصوص وارد شود یا خیر.

سخنگوی قوءقضاییه گفت: هنوز گزارشی رسمی از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به دست ما نرسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به ایلنا در خصوص پرونده تحقیق و تفحص ازسازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: این دادخواست هنوز از مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع نشده است و من از مفاد این گزارش اطلاعی ندارم که بگویم مدعی‌العموم می تواند در این خصوص وارد شود یا خیر.

وی افزود: اگر مستندات این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شود قطعا این قوه وظیفه ورود به این پرونده را دارد اما هنوز گزارشی به شکل رسمی به دست ما نرسیده است.

کد N44155