پوستر و آهنگ «عهدی روشن» به خانواده شهید احمدی‌روشن تقدیم شد

انرژی هسته‌ای,شهید

همشهری آنلاین: پوستر و آهنگ «عهدی روشن» که توسط دوستان دانشمند بسیجی شهید «مصطفی احمدی‌روشن» تولید شده است، به خانواده این شهید تقدیم شد.

دفاع > شهید- همشهری آنلاین:
پوستر و آهنگ «عهدی روشن» که توسط دوستان دانشمند بسیجی شهید «مصطفی احمدی‌روشن» تولید شده است، به خانواده این شهید تقدیم شد.

به گزارش فارس، به مناسبت دومین سالگرد شهادت دانشمند بسیجی شهید «مصطفی احمدی‌روشن» پوستر و آهنگ «عهدی روشن» که توسط دوستان شهید احمدی‌روشن تولید شده است، شب گذشته طی مراسمی در منزل شهید احمدی‌روشن به خانواده این شهید تقدیم شد.

پوستر «عهدی‌روشن» توسط آقای فتحی طراحی شده و آهنگ «عهدی‌‌روشن» توسط «سعید معظمانی» تهیه شد که قرار است این آثار روز 19 دی ماه در مراسم سالگرد شهید احمدی‌روشن در مسجد دانشگاه شریف ارائه شود.