آرژانتین: دیگر غرش شیر انگلیس ترسناک نیست

آرژانتین,انگلیس,فاللکلند

تهران- ایرنا- هکتور تیمرمن وزیرامورخارجه آرژانتین درواکنش به پیام سال نو دیوید کامرون که درآن نسبت به اجرای قوانین سخت محکومیت زندان درجرایز فالکند توسط دولت بوئنوس ایرس انتقاد کرده بود،گفت: شیر انگلیس فقط جنجال و هیاهو دارد غرشی که دیگر کسی از آن به وحشت نمی افتد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا،روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در شماره اخیر خود نوشت: وزیر خارجه آرژانتین درسخنانی که درانتشارات سفارت آرژانتین درانگلیس منتشر شده به اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که درپیامش به مناسبتˈکریسمسˈ و آغاز سال نوی میلادی مطرح شده بود به شدت حمله کرده وگفته است: کامرون گویی فراموش کرده است که پیام کریسمس باید پیام صلح باشد نه تهدید.

نخست وزیرانگلیس درپیام کریسمس خود درپایان سال گذشته میلادی بار دیگر بر تعهد انگلیس بر دفاع از جزایر فالکلند تصریح کرده است.

کامرون دراین پیام از اقدام دولت آرژانتین درجزایر فالکلند که قوانین سخت محکومیت زندان وجریمه را در این جزایر به مورد اجرا گذارده است به شدت انتقاد کرده وآن را تلاشی شرم آور برای ممانعت بر سر کار اکتشاف نفت در آب های سواحل این جزایر خوانده است.

آرژانتین این جزایر را جزایر لاس مالویناس و انگلیس آن را فالکلند می نامد.

هفته قبل کریستینا فرناندز دو کرشنر رییس جمهوری آرژانتین یک گروه کاری را مامور دفاعی مناسب از منافع آرژانتین در این جزایر کرد.

تیمرمن درپیام خود که به مناسبت کریسمس اعلام شده بود بار دیگر بر مالکیت آرژانتین بر این جزایر صحه گذارد.

دوکشور درسال 1982با یکدیگر بر سر قلمرو بر این جزایر وارد جنگ شدند. این منازعه بار دیگر درسال 2010 درپی آنکه انگلیس مشغول استخراج هیدروکربن در آب های سواحل فالکلند شد، اوج گرفت.

سال گذشته یک همه پرسی دراین جزایر برگزار شد و فقط یک سوم مردم به سلطه انگلیس براین جزایر رای دادند.

کامرون این نتیجه را فاقد پیامی روشن دانست و تاکید کرد که انگلیس برای همیشه آماده دفاع درجزایر فالکند باقی خواهد ماند.

تیمرمن با مردود شمردن این رفراندوم آن را نقض قطعنامه های سازمان ملل خواند و گفت: طفره رفتن لندن از مذاکره در این موضوع خود سندی است محکم که ثابت می کند انگلیس فقط یک شیری است که غرش دارد اما غرش او دیگر ترسناک نیست.

تیمرمن افزود : انگلیس زیر بار مسئولیت اخلاقی خود نمی رود و همواره در اغلب اوقات تصمیمات سازمان ملل را زیر پا گذاشته است به خصوص تصمیماتی که به استعمار خاتمه می دهد.

تیمرمن درادامه پیامش اشاره می کند: لفاظی ها و تهدیدهای نظامی یک قدرت استعمارگر همچنان استمرار خواهد داشت و به موازات آن آرژانتین خواستار رعایت قوانین بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل است.

از سال 1965 سازمان ملل خواستار مذاکره میان دو کشور برای یافتن یک راه حل صلح امیز جهت حل این مناقشه شد اما هنوز شورای امنیت سازمان ملل این مصوبات را تایید نکرده است و بر این اساس این مصوبات هم فاقد اثربخشی لازم است.

مترجمام**1591** 1064
کد N43784