نتایج یک نظر سنجی :

حزب حاکم ترکیه پنج در صد از آرای خود را از دست داد

نظر سنجی,ازدوغان

آنکارا- نتایج یک نظر سنجی در ترکیه نشان می دهد که با بروز فساد مالی در ترکیه محبوبیت ˈرحب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه کاهش و حزب حاکم پنج در صد آرای خود را از دست داده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈسون دقیقهˈ ، این نظر سنجی پس از بروز فساد مالی و تنش سیاسی در ترکیه از سوی موسسه تحقیقاتی ˈگزیجیˈ صورت گرفت.

نتایج این نظرسنجی که در آن بیش از پنج هزار شهروند از 36 استان شرکت کردند، نشان می دهد که محبوبیت دولت از 48 درصد به 43 درصد کاهش یافته است.

به رغم کاهش آرای حزب حاکم، این حزب همچنان بزرگترین حزب سیاسی ترکیه است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 39 درصد از شرکت کنندگان از حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداریها که در فروردین ماه آینده برگزار می شود ،حمایت می کنند.

این کمترین میزان حمایت مردمی از حزب ˈعدالت و توسعهˈ در طول سالهای اخیر است.

خاورم ** 2010*2012 **230 **1515
کد N43718