نخست‌وزیر ژاپن سئول و پکن را توجیه می‌کند / آبه به خاورمیانه و آفریقا می‌رود

کد N43645