سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران:

امروز وقت رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد نبود

سیاست داخلی

هنوز جلسه دوم دادگاه تعیین وقت نشده است. ضمن اینکه قرار به احضار احمدی نژاد نبوده است/این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این غلام حسین محسنی اژه ای امروز(16 دی ماه) را به عنوان زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی نژاد اعلام کرده بود.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: امروز زمان رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق کشورمان نبوده است.

به گزارش ایلنا، در حالیکه گفته می شد قرار است امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در دادگاه کیفری استان برگزار شود، صبح امروز قاضی محسن افتخاری در جمع خبرنگارانی که در مقابل ساختمان دادگاه کیفیری استان حاضر شده بود، قرار گرفت و گفت: امروز وقت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق نیست و هنوز جلسه دوم دادگاه تعیین وقت نشده است. ضمن اینکه قرار به احضار احمدی نژاد نبوده است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این غلام حسین محسنی اژه ای امروز(16 دی ماه) را به عنوان زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی نژاد اعلام کرده بود.

کد N43537