ارزش لیر ترک به پایین ترین سطح تاریخی برابر دلار آمریکا رسید

کد N43517