وزیر كشور در جمع خبرنگاران خبر داد:

دیدار استانداران با سران قوا

دولت

جلسه بعدی احزاب و دولت با حضور رییس‌جمهور برگزار خواهد شد./ دیدار استانداران با سران قوا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری صورت خواهد گرفت.

وزیر‌کشور از دیدار استانداران با سران قوا خبر داد‌و اظهار داشت: این دیدار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه مشترك دولت و احزاب گفت: این جلسه جلسه خوبی بود که ما قصد ادامه آن را داریم.

وی در خصوص اینکه آیا جلسه بعدی با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد گفت: بله. جلسه بعدی با حضور رئیس جمهور خواهد بود اما زمان آن قطعی نشده اس.ت

وزیر‌کشور از دیدار استانداران با سران قوا خبر داد‌و اظهار داشت: این دیدار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری صورت خواهد گرفت.

کد N43499