رژیم صهیونیستی بلندی های جولان را منطقه نظامی بسته اعلام کرد

رژیم صهیونیستی,جولان,منطقه نظامی

تهران- ایرنا- ارتش رژیم صهیونیستی از ترس ورود نیروهای نفوذی (خرابکاران) به بلندی های اشغالی جولان، آن را منطقه نظامی بسته اعلام کرد.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری ˈفلسطین الیومˈ نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی دیشب اقدام به رصد و بازرسی دقیق بلندی های جولان به بهانه پیشگیری از هرگونه عملیات نفوذی در منطقه عین قنیه یا مجدل شمس کردند.

ارتش رژیم اشغالگر قدس صبح امروز اقدام به استقرار ادوات نظامی گسترده و نیرو در منطقه همچنین موانعی در جاده های منتهی به بلندی های جولان نصب کرد.

گفتنی است ماه گذشته یک بمب در یگان های ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شد که قربانی به جا نگذاشت.

مترجمام** 1453**1515
کد N43267