تکفیر و خشونت طلبی در قانون اساسی جدید تونس ممنوع شد

آفریقا و خاورمیانه

قانون اساسی جدید تونس تکفیر و تحریک به خشونت را در این کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، مجلس ملی موسسان تونس (پارلمان) اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور، تحریک به خشونت و تکفیر را جرم تلقی می کند.

در بند ششم اصلاح شده قانون اساسی آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و انجام شعائر دینی و حافظ مقدسات و تضمین کننده بی طرفی مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است.

از مجموع 182 نماینده پارلمان تونس 131 نماینده به این بند قانون اساسی رای مثبت دادند و 23 نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و 28 نفر دیگر نیز رای ممتنع دادند.