در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری صورت گرفت‎؛

تقدیر از موسس مركز پژوهشهای مجلس

مجلس

جلالی: آقای لاریجانی در مجالس چهارم و پنجم زحماتی زیادی برا ی کشور كشیده‌اند که یکی از اینها تأسیس مرکز پژوهشها ی مجلس است.

از محمد جواد لاریجانی موسس مرکز پژوهشهای مجلس در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دراین تقدیر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نهم با اشاره به نقش محمد جواد لاریجانی در تأسیس و بالندگی این مرکز گفت: آقای لاریجانی در مجالس چهارم و پنجم زحماتی زیادی برا ی کشور كشیده‌اند که یکی از اینها تأسیس مرکز پژوهشها ی مجلس است.

کد N43173