در جریان سفرش به منطقه خاورمیانه انجام شد؛

دیدار کری با پادشاهان اردن و عربستان

کد N42864