برخی درصدد سرنگون کردن اردوغان هستند

رجب طیب اردوغان

روزنامۀ الخلیج مدعی است برخی کشورها درصدد سرنگون کردن اردوغان هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این روزنامه اماراتی در تحلیلی بعد از پرداختن به دستاوردهای دولت عدالت و توسعه ترکیه نوشت ظاهرا غربی ها از شکوفائی اقتصاد ترکیه ناراحتند و از سیاست درهای باز ترکیه در مورد شرق و غرب هم خوششان نمی آید. به همین خاطر بازی خباثت باری را در برابر ترکیه به راه انداخته اند تا نظام ترکیه را سرنگون کنند و با درگیر کردن ترکیه در مسائل داخلی خود و کشمکش های سیاسی مانع از پیشرفت این کشور شوند.
نویسنده درادامه در خصوص اینکه حوادث ناشی از فساد مالی باعث شود نظامیان همچون قبل به قدرت برسند ابراز نگرانی کرده است. چون ممکن است ترکیه مجددا به دوره کودتاها ،‌کشمکشهای سیاسی و رکود توسعه بازگردد.

5252

کد N42764