جهانگیرزاده در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری:

مركز پژوهشها بازوی مشورتی مجلس است

مجلس

در حال حاضر در حوزه تخصصی این مرکز از چهار معاونت بررسی‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و حقوقی و معاونت پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی برخوردار است.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی در بررسی و ارائه پیشنهادات در بودجه‌ریزی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد جهانگیرزاده، در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری با اشاره به سابقه 20 ساله از تشکیل این مرکز اظهار کرد: در اولین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری صاحب‌نظران حاضر در جلسه نکاتی را بیان کردند که در طول یک سال گذشته سعی شد آن نکات مورد توجه قرار گرفته و مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این مرکز پژوهش‌ها دو معاونت پژوهشی و اجرایی داشت، گفت: در حال حاضر در حوزه تخصصی این مرکز از چهار معاونت بررسی‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و حقوقی و معاونت پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی برخوردار است.

جهانگیرزاده با بیان اینکه اکنون در فصل بررسی بودجه در مجلس قرار داریم، گفت: مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بیشترین مددرسانی را به مجلس داشته و با ارائه گزارش‌های خود به عنوان بازوی مشورتی بوده است.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به ارتباط این مرکز با مرکز پژوهش‌های دنیا اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی ایران پیش از این در اجلاسی در کره جنوبی نیز شرکت داشته و ما امیدوار هستیم که با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم اجلاس بعدی را در جمهوری اسلامی ایران بتوانیم برگزار کنیم.

کد N42748