جهانگیرزاده:

برای میزبانی برگزاری همایش پژوهشی قانون تلاش می کنیم

مجلس

قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته در همایش پژوهشی کره جنوبی شرکت کردیم گفت: تلاش می کنیم همایش بعدی در جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی ما برگزار شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جواد جهانگیرزاده قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانون گذاری که با حضور نمایندگان مجلس و برخی مسئولین کشور در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه آن چه در همایش قبل مورد انتظار صاحب نظران بود را در یک سال گذشته مد نظر قرار دادیم گفت: بر اساس آنچه در دیدگاه صاحب نظران بود مرکز پژوهش ها طی 20 سال گذشته به سمتی باید حرکت کند که در جهت اهداف اصلی این مرکز باشد، از این رو صاحب نظران نکاتی را یادآوری کردند که سعی شد در طول یک سال گذشته این نکات مورد بازبینی قرار گرفته و جلسات مختلفی با پژوهشگران در حوزه های مختلف انجام شد در نهایت جمع بندی هایی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه بنا بر این بود که ساختار مرکز دچار دگرگونی شده تا بتواند منشاء اثر باشد، افزود: پیش از این مرکز را با دو معاونت اجرایی و معاونت پژوهشی می شناختیم اما امروز با مرکزی مواجه هستیم که در حوزه تخصصی 4 معاونت بررسی ها و پژوهش های اقتصادی، معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، معاونت پژوهش های سیاسی و حقوقی و معاونت پژوهش های زیربنایی دارا است.

جهانگیرزاده ادامه داد: این معاونت ها با دفاتر تخصصی مختلف تلاش کرده بخشی از اقدامات پژوهشی در حوزه های مختلف را در حد فهم و تجربه انجام داده و مسئولیت خود را در این زمینه ایفا کرده است.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه در فصل بودجه قرار داریم گفت: بیشترین مددرسانی به نمایندگان در زمینه بررسی بودجه از سوی مرکز پژوهش های مجلس است و به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان ایفای نقش می کند تا بتوانند در امر تصمیم گیری به زوایای مختلفی که مد نظر است اما پرداختن به آنها نیازمند وقت است بپردازند.

وی با اشاره به ارتباط با برخی مراکز پژوهشی دنیا از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اولین بار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اجلاسی در کره جنوبی حاضر شد و قرار شد پیگیری های لازم صورت گیرد تا اجلاس بعدی در جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی ما برگزار شود.

جهانگیرزاده با بیان اینکه ارتباط مستمری با مراکز پژوهشی کشور داریم افزود: تلاش می کنیم این ارتباطات را توسعه دهیم، قراردادهایی با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری منعقد کردیم و در این زمینه چندین قرارداد در حال پیگیری است، تلاش می کنیم از تمام ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کنیم.

عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این جلسه، جلسه بررسی عملکرد یک سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه از تجربه و پیشنهاد صاحب نظران در کارگاه تخصصی که بعدازظهر امروز تشکیل خواهد شد استفاده می کنیم؛ تلاش خواهیم کرد با بهره گیری از نظرات صاحب نظران نقاط ضعف را به حداقل برسانیم.