منابع خبری تاجیکستان:

کارگران مهاجر آسیای مرکزی 15 میلیارد دلار ارز به کشورهای خود منتقل کردند

کد N42660