حامیان اردوغان تظاهرات کردند

ترکیه,اردوغان

آنکارا - ایرنا - حامیان ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه در حمایت از وی در دو شهر ˈقیصریه و سیواس ˈ دست به تظاهرات زدند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، ده ها نهاد مدنی در ترکیه با برگزاری تظاهراتی از نخست وزیر ترکیه حمایت کردند.

بر اساس این گزارش ، ˈ خلیل یوزچ ˈ رئیس انجمن فارع التحصیلان مدرسه امام خاطب قیصریه به نمایندگی از تجمع کنندگان در میدان جمهوریت این شهر در سخنانی گفت : از زمان اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان ، ترکیه پیشرفت های بسیاری کرده است.

وی با بیان این که به منظور حمایت از نخست وزیر ترکیه در این محل تجمع کرده اند، افزود: افرادی که به نخست وزیر ترکیه حمله می کنند باید بدانند که وی تنها نیست .

در سیواس نیز بیش از 47 نهاد مدنی در حمایت از نخست وزیر این کشور تظاهرات برگزار کردند.

در بیانیه پایانی این تجمع در سیواس بر این نکته که عملیات فساد و ارتشا در این کشور توطئه ای بیش نیست تاکید شد.

در این بیانیه همچنین آمده است که افرادی در ترکیه به دنبال کودتای نظامی همانند مصر و تونس در ترکیه هستند.

طی روزهای اخیر تنش بین حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و جماعت نور به رهبری ˈفتح گولنˈ تشدید شده است.

خاورم ** 230** 1917
کد N42569