نبیل فهمی:

تدابیر شدیدتری علیه قطر اتخاذ خواهیم کرد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه مصر هشدار داد که اگر قطر از مواضع خود در قبال این کشور دست برندارد مواضع شدیدتری علیه دوحه اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، نبیل فهمی تاکید کرد: اگر قطر به دخالتهای خود در مصر پایان ندهد تدابیر شدیدتری علیه آن اعمال خواهد شد.

وی افزود: موضع قطر مردود و غیر قابل قبول است زیرا به هیچ عنوان یک کشور نمی تواند در اوضاع یک کشور دیگر دخالت کند و این نشانه نیات نامناسب است.

وزیر خارجه مصر بیان کرد: تلاشهایی از سوی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای آرام کردن تنش میان مصر و قطر وجود دارد و تمایلی برای دادن فرصت بیشتر به قطر با توجه به تغییرات در راس آنها وجود دارد اما هنوز ما تغییری در مواضع قطر  مشاهده نکرده ایم.

وی افزود: ما به طور دائم بر اصل روابط حسنه میان کشورها تاکید داریم به شرط اینکه یک کشور عربی منافع مصر و کرامت مصری ها را خدشه دار نکند. آنچه ما در بیانیه وزارت خارجه قطر مشاهده کردیم واکنشی منفی به درخواستهایی بود که خواستار صبر به امید تغییر مواضع قطر شده بودند محسوب می شود.

فهمی درباره رابطه میان عدم سفر جان کری به مصر و مربوط بودن آن به غبار آلود بودن روابط نیز گفت: من با این تفسیر مخالفم زیرا جان کری برای موضوع فلسطین به منطقه سفر کرده است. فرستاده ویژه آمریکا طی ساعات آینده وارد مصر خواهد شد و من پس از بازگشت از الجزایر با وی دیدار خواهم کرد. من ارتباطی میان آمدن یا نیامدن جان کری با مواضع سیاسی نمی بینم و مصر هم اکنون شاهد تحرکات سیاسی گوناگونی است.