پاپ فرانسیس:

کلیسا به جهنمی که انسانها در درد و رنج باشند اعتقادی ندارد

آمریکا اروپا

رهبر کاتولیک های جهان اعلام کرد، کلیسا دیگر به جهنمی که انسانها در آن زجر بکشند اعتقاد ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپای غنا، پاپ فرانسیس در جمع کاردینال ها و اسقف های کاتولیک در واتیکان اعلام داشت که کلیسا بعد از این به جهنمی که انسان ها در آن زجر می کشند اعتقاد ندارد.

رهبر کاتولیک های جهان این اظهارات را در جمع اسقف ها، کاردینال ها و کارشناسان دینی که در واتیکان برای بررسی آینده کلیسا و بررسی دکترین ها و باورهای دینی مسیحیت جمع شده بودند اظهار داشت.

وی در ادامه این نشست گفت: دین کاتولیک امروز دیگر دینی مدرن و منطقی است و تغییرات زیادی را در خود انجام داده است.

پاپ گفت: زمان آن رسیده که به نابردباریها پایان دهیم و درک کنیم که حقایق مذهبی دچار تغییر و تحول می شوند.

وی در ادامه در اظهاراتی شگفت انگیز گفت: ما به درک و فهم جدیدی از برخی باورهای دینی رسیده ایم، کلیسا بعد از این به جهنمی که انسانها در درد و رنج باشند اعتقادی ندارد و این را در تضاد با این باور می داند که لطف خداوند بی پایان است.