علوی در جمع خبرنگاران:

حجم بالای سوالات از وزرا وقت آنها و مردم را می‌گیرد

دولت

علوی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص جریان‌های تروریستی در منطقه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که می‌توانند با این کارها منافع جمهوری اسلامی را تهدید کنند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که منافع خودشان تهدید خواهد شد.

وزیر اطلاعات گفت: اینکه وزرا جواب نمایندگان مجلس را می دهند بسیار خوب است و هیچ نارضایتی در خصوص سوال نمایندگان از وزرا وجود ندارد.اما چنانچه حجم این سوالات زیاد باشد، باعث گرفته شدن وقت وزرا و مردم می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد علوی در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش که در مسجد شهید مطهری در حال برگزاری است، در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص احضار وی توسط مجلس برای پاسخگویی گفت: مگر مجلس کسی را احضار می کند که من نیز احضار شده باشیم.

وزیر اطلاعات در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا در خصوص فیلتری سایت علی مطهری گفت: ما سایت ایشان را فیلتر نکرده ایم.

وی در خصوص سوال حمید رسایی از وی اظهار داشت: سوال آقای رسایی از من نبوده است.

وزیر اطلاعات در پاسخ به سوالی در خصوص حجم سوالات نمایندگان مجلس از وزرای دولت، ضمن خوب بودن تعامل دولت و مجلس اظهار کرد: اینکه وزرا جواب نمایندگان مجلس را می دهند بسیار خوب است و هیچ نارضایتی در خصوص سوال نمایندگان از وزرا وجود ندارد.اما چنانچه حجم این سوالات زیاد باشد باعث گرفته شدن وقت وزرا و مردم می‌شود.

علوی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص جریان‌های تروریستی در منطقه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که می‌توانند با این کارها منافع جمهوری اسلامی را تهدید کنند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که منافع خودشان تهدید خواهد شد و به این نتیجه رسیدند که این اراده جهانی برای مبارزه با تروریست ایجاد شده تا با این پدیده ضد بشری و ضد اسلامی مقابله کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا با سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دیداری داشته یا خیر، گفت: ناکنون با سیدمحمد خاتمی دیداری نداشته‌ام.

کد N42232