عراقچی در جمع خبرنگاران:

مذاکرات با اشمیت تا پایان هفته انجام می‌شود

سیاست خارجی

ما از ظرفیت تیم تخصصی که به تیم مذاکرات اضافه شود استقبال می کنیم اما مذاکرات کارشناسی خاتمه یافته و چنانچه گام نهایی مذاکرات آغاز شود از ظرفیت های تیم تخصصی استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات با اشمیت قطعی است و تا پایان هفته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم علی اکبر پرورش در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در خصوص دیدار مذاکره کنندگان با معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: مذاکرات با اشمیت قطعی است و تا پایان هفته انجام خواهد شد.

وی در مورد اظهارنظر اخیر صالحی اظهار داشت: ما از ظرفیت تیم تخصصی که به تیم مذاکرات اضافه شود استقبال می کنیم اما مذاکرات کارشناسی خاتمه یافته و چنانچه گام نهایی مذاکرات آغاز شود از ظرفیت های تیم تخصصی استفاده خواهیم کرد.

کد N42211