مظفر در جمع خبرنگاران:

نمایندگان در اظهار نظر آزادند

مجلس

معاونت نظارت مشکلی از نظر آیین نامه‌ای ندارد، چرا که ساختار آن براساس مصوبات مجلس است و تعیین رئیس آن از اختیارات رئیس مجلس است.

معاون نظارت مجلس تاكید كرد: نمایندگان در اظهار نظر آزادند و مشکلی برای نطق کردن ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مظفر در حاشیه مراسم هفت علی اکبر پرورش که در مدرسه عالی شهید مطهری درحال برگزاری است، درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه ارزیابی‌تان از اعلام جرم دادستانی تهران از علی مطهری چیست؟ گفت: نمایندگان  در  اظهار نظر آزادند و مشکلی برای نطق کردن ندارند. اما اگر در صحبت هایشان به کسی اتهام بزنند دادستانی می‌تواند وی را برای پاسخگویی احضار كند.

معاونت نظارت مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به این معاونت گفت: معاونت نظارت مشکلی از نظر آیین نامه‌ای ندارد، چرا که ساختار آن براساس مصوبات مجلس است و تعیین رئیس آن از اختیارات رئیس مجلس و ایرادی که شورای نگهبان گرفته است در خصوص نحوه مکاتبه و سوال از وزرا است.

کد N42163