عسگراولادی در جمع خبرنگاران:

دلیلی برای روابط اقتصادی ایران و آمریکا وجود ندارد

مجلس

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: تا زمانی که روابط اقتصادی باز نشود دلیلی برای ارتباط اقتصادی میان ایران و آمریکا و تشکیل اتاق بازرگانی دو کشور وجود ندارد.

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در حاشیه مراسم بزرگداشت علی اکبر پرورش که در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص ایجاد اتاق بازرگانی ایران و آمریکا گفت: این مساله تا سال آینده ضرورتی ندارد.

وی افزود: تا زمانی که روابط اقتصادی باز نشود دلیلی برای ارتباط اقتصادی دو کشور وجود ندارد.

عسگراولادی خاطرنشان کرد: تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات این مساله عملی نخواهد شد.