جان كری:

ایران در حاشیه نشست ژنو۲ هم می‌تواند به حل بحران سوریه كمك كند

سیاسی

کری گفت که هر چند تصور حضور ایران در نشست ژنو در سطح وزرا دور از ذهن است، اما این کشور همچنان می‌تواند در روند پیدا کردن یک راه‌حل برای بحران سوریه حتی «در حاشیه» ژنو۲، نقشی سازنده ایفا کند.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران در حاشیه نشست ژنو۲ هم می‌تواند «نقشی سازنده» در حل بحران سوریه داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کری گفت که هر چند تصور حضور ایران در نشست ژنو در سطح وزرا دور از ذهن است، اما این کشور همچنان می‌تواند در روند پیدا کردن یک راه‌حل برای بحران سوریه حتی «در حاشیه» ژنو۲، نقشی سازنده ایفا کند.

بر اساس این گزارش، نشست ژنو ۲ قرار است در تاریخ ۲۲ ماه ژانویه در شهر «مونترو» سوئیس آغاز شود.

کد N41866