تابش:

نماینده را به خاطر اظهار نظر نمی‌توان تعقیب كرد

مجلس

حتی اگر اظهار نظر نماینده‌ای وصف مجرمانه نیز داشته باشد قابل تعقیب نیست و چنانچه نماینده‌ای در نطق خود نیت سوئی به کسی نماید می‌تواند در مجلس در این خصوص توضیح دهد اما نمی‌توان بواسطه اظهار نظر ویٰ او را تحت تعقیب قرار داد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: حتی اگر اظهارنظر نماینده‌ای وصف مجرمانه نیز داشته باشد قابل تعقیب نیست و چنانچه نماینده‌ای در نطق خود نیت سوئی به کسی نماید می‌تواند در مجلس در این خصوص توضیح دهد اما نمی‌توان بواسطه اظهار نظر، او را تحت تعقیب قرار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدر ضا تابش در جلسه علنی امروز -یكشنبه- مجلس شورای اسلامی در تذکری درخصوص قضایای مطرح شده بدنبال نطق علی مطهری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اصل ۸۳ قانون اساسی نمایندگان مجلس در قبال اظهار نظر و آراء خود کاملاً آزاد هستند ونمی توان آن‌ها را در قبال مطرح کردن آرائشان تعقیب و یا توقیف کرد.
نماینده مردم اردکان خاطر نشان کرد: حتی اگر اظهار نظر نماینده‌ای وصف مجرمانه نیز داشته باشد قابل تعقیب نیست و چنانچه نماینده‌ای در نطق خود نیت سوئی به کسی نماید می‌تواند در مجلس در این خصوص توضیح دهد اما نمی‌توان بواسطه اظهار نظر وی او را تحت تعقیب قرار داد.
وی همچنین گفت: در ماده ۷۷ آیین نامه داخلی به صراحت مشخص شده وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور و بحث‌های داخل کمیسیون و سایر وظایف قانونی است.
تابش در پایان از هیئت رئیسه مجلس خواست برای اینکه به حیثیت واقتدار مجلس خدشه‌ای وارد نشود از حق نمایندگان و حیثیت مجلس دفاع کنند.

کد N41822