در تذکر کتبی نمایندگان به رئیس جمهور مطرح شد:

اعضای کابینه به همراه همسر و فرزندان اموال خود را سریعتر به قوه قضائیه اعلام نمایند

مجلس

تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار تسریع در اعلام دارایی‌های رئیس جمهور، معاونان، وزیران، همسران و فرزندان آنها به قوه قضائیه شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیان تذکر کتبی خطاب به رئیس جمهور خواستار اجرای سریع اصل 142 قانون اساسی شدند.

محمد کوثری، احمد سالک و ابراهیم کارخانه در این تذکر خطاب به رئیس جمهور از وی خواستند تا بر اساس اصل 142 قانون اساسی مبنی بر اعلام دارایی های رئیس جمهور، معاونان، وزرا و همسران و فرزندان آنها قبل از خدمت خود به قوه قضائیه اقدام نمایند.

به گزارش مهر، پیش از این احمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که تقریبا همه معاونان و وزرای رئیس جمهور اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرده اند.