در گفتگو با مهر مطرح شد:

اعلام جرم قوه قضائیه علیه مطهری بر اساس روال قانونی نبود/ پیش از اعلام جرم باید از هیات نظارت استعلام می شد

مجلس

عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: اعلام جرم قوه قضائیه علیه مطهری بر اساس روال قانونی نبود و باید پیش از اعلام جرم از هیات نظارت مجلس استعلام می شد.

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اظهارات محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس مبنی بر بررسی اعلام جرم دادستان تهران نسبت به علی مطهری در هیات نظارت مجلس شورای اسلامی ، گفت: در واقع امروز هیات رئیسه بررسی این موضوع را به هیات نظارت ابلاغ کرد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه قضائیه در اقدامی غیرمتعارف فضا را علیه علی مطهری و مجلس مشوش کرده است.

وی ادامه داد: اقدام قوه قضائیه مبنی بر اعلام جرم علیه مطهری بر اساس رویه قانونی و قبلی مجلس و قوه قضائیه نبوده است.

عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان تصریح کرد: بر اساس رویه موجود زمانی که پرونده ای علیه نمایندگان در قوه قضائیه تشکیل می شود قوه قضائیه در نامه ای خطاب به هیات رئیسه سئوال می کند که آیا اظهارات نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر؟ که این نامه به هیات نظارت مجلس بر نمایندگان ارسال می شود.

وی ادامه داد: طبق رویه موجود بعد از این استعلام قوه قضائیه نسبت به شدت عمل و موضع گیری نسبت به نمایندگان تصمیم گیری می کند اما در مورد آقای مطهری قوه قضائیه یکجانبه عمل کرد.

در ادامه غلامرضا اسداللهی عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان نیز در این خصوص گفت: تاکنون در خصوص پرونده های نمایندگان چنین اقدامی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته بود.

نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون قوه قضائیه راسا در خصوص نماینده ای اعلام جرم نکرده بود اگر برخی اقدامات نمایندگان جنبه مجرمانه عمومی داشته باشد دادستان می تواند اعلام جرم کند که در این صورت پرونده نماینده به شعب دادگاهها انتقال داده می شود.

وی افزود: شعبه مذکور نیز احضاریه را به هیات رئیسه مجلس می فرستد، هیات رئیسه نیز از هیات نظارت مجلس بر نمایندگان استعلام می کند که آیا نطق نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر.

وی تاکید کرد: پرونده های زیادی در هیات نظارت بر اساس این روال از سوی قوه قضائیه ارسال شده است.

عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان تاکید کرد: ما صحبت های آقای مطهری را تایید نمی کنیم و سخنان ایشان را تند می دانیم اما روال قانونی بررسی پرونده نمایندگان تاکنون این گونه نبوده است.

به گزارش مهر، پس از نطق میان دستور علی مطهری در 9 دی در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم محاکمه سران فتنه و برخورد با همه عوامل فتنه و انتقاد از ادامه حصر خانگی آنان، قوه قضائیه علیه وی به دلیل اظهاراتش اعلام جرم کرد.