پس از کشمکش های زیاد

ساختمان لادن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید

فناوری

پس از چالش‌های فراوان برای واگذاری ساختمان لادن، قرعه به نام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتاد و از هفته گذشته این معاونت در ساختمان جدید مستقر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان لادن ساختمانی است که محمود  احمدی نژاد- رئیس جمهور سابق به عنوان دفتر کار خود پس از دوران ریاست جمهوری خود انتخاب کرده بود و پس از آن نیز زمزمه‌هایی برای ادامه فعالیت دانشگاه تازه تاسیس وی با عنوان "ایرانیان" شنیده شد.

پس از چالش‌های فراوان برای تخلیه این ساختمان، بر اساس توافق ميان نهاد رياست‌ جمهوری و وزارت دادگستری قرار شد دو طبقه از ساختمان لادن در اختيار كارمندان اين وزارتخانه قرار گيرد.

این در حالی است که هم اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ساختمان لادن مستقر هستند.

این معاونت هفته گذشته از ساختمان محل اقامتش در خیابان نجات الهی به ساختمان جدید نقل مکان کرده است.