سخنگوی كمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران:

تلاش می‌كنیم بودجه 93 قوانین دیگر را لغو نكند

مجلس

آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق مشخص شد و بر این اساس این کمسیون متشکل از 55 نماینده که شامل کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از کمیسیون های دیگر که به انتخاب اعضای کمیسیون مشخص شده است، می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: تلاش می‌کنیم که لایحه بودجه 93 با قوانین عادی وقانون برنامه پنجم توسعه‌اختلال نداشته باشد و قوانین دیگر را لغو نکند.

غلامرضا کاتب در نشست خبری در پیش از ظهر امروز- یكشنبه- در خصوص مصوبات این کمسیون در مورد لایحه بودجه 93 کشور اظهار کرد: نگاه ما در بودجه، بحث در خصوص شفافیت بودجه است و تلاش می‌کنیم هیچ عدد و رقم پنهانی در بودجه وجود نداشته باشد که این از امتیازات قا نون بودجه 93است.

وی تاكید كرد: تلاش می‌کنیم که لایحه بودجه 93 با قوانین عادی وقانون برنامه پنجم توسعه‌اختلال نداشته باشد و قوانین دیگر را لغو نکند.

وی ابراز امیدواری کرد که لایحه بودجه حتماً تصویب شود.

وی در خصوص لایحه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: دولت اعداد و ارقام را در قالب بودجه نیاورده است،اما قول داده که به زودی هزینه‌ها را به شکل یک تبصره به مجلس بیاورد.

سخنکوی کمسیون تلفیق ادامه داد: زمان آغاز فاز دوم هد فمندی یارانه‌ها در اختیار دولت است و دولت می تواند قیمت حاملهای انرژی را به میزان دلخواه خود افزایش دهد.

وی در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: روز گذشته آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق مشخص شد و این کمسیون متشکل از 55 نماینده که شامل کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از کمیسیون های دیگر که به انتخاب اعضای کمیسیون مشخص شده است، می‌باشد.

وی افزود: طبق آئین نامه داخلی کمسیون تلفیق این كمیسیون هر روز در دو شیفت کاری صبح و بعد ازظهر که هر کدام چهار ساعت است. كمیسیون تلفیق جلسات خود را به غیر از روزهای تعطیل در روزهایی که مجلس جلسه علنی دارد، تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: جلسه امروز کمسیون تلفیق به بررسی ‌آثار اقتصادی مترتب در لایحه بودجه 93 می‌پردازد.

کد N41746