دادگاه قانون اساسی ترکیه سه نماینده کرد را آزاد کرد

ترکیه,نمایندگان کرد

آنکارا - ایرنا - دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم آزادی سه نفر دیگر از نمایندگان کرد این کشور را صادر کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دادگاه قانون اساسی ترکیه در پی درخواست وکلای مدافع ˈفیصل ساری یلدز ˈ، ˈکمال آک تاش ˈ و ˈسلما ارماک ˈ سه نماینده حزب صلح و دمکراسی در مجلس ملی ترکیه که به اتهام دست داشتن در جرایم شاخه های شهری ˈپ.ک.ک ˈ زندانی بودند ، حکم آزادی آنان را صادر کرد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه هفته گذشته نیز ˈ گلسر یلدرم ˈ و ˈ ابراهیم آیحان ˈ دو تن دیگر از نمایندگان کرد مجلس ملی این کشور را که به اتهام همکاری با شاخه غیر نظامی ˈپ.ک.کˈ موسوم به ˈک.ج.کˈ در زندان به سر می بردند، آزاد کرد.

این دو نماینده مجلس ملی ترکیه در حالی آزاد شدند که دادگاهی، پیش تر درخواست وکلای این نمایندگان را برای آزادی موکلشان رد کرده بود.

براساس حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه، به علت آنکه مدت دستگیری این دو نماینده از حد معمول فراتر رفته و این امر حق انتخاب شدن آنان به نمایندگی مجلس را نقض کرده است، حکم آزادی آنان صادر می شود.

دادگاه قانون اساسی ترکیه پیشتر نیز شکایت ˈمصطفی بالبایˈ و ˈخبرآلˈ نمایندگان زندانی حزب جمهوریخواه خلق را در این زمینه رسیدگی و به نقض حقوق این نمایندگان به علت طولانی شدن مدت محاکمه و زندان شان حکم داده بود.

خاورم **2010 *230 *1446
کد N41719