انتقاد از پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت ها

مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در جلسه علنی امروز مجلس نسبت به پرداخت پاداش تبعیض آمیز به برخی اعضای هیات مدیره شرکت ها انتقاد کرد.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به انتشار یک یادداشت و توزیع آن بین نمایندگان مجلس شورای شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در انتقاد به قانون تجارت، گفت: پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت ها امری تبعیض آمیز و غیرقانونی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون تجارت 2 درصد از سود شرکت ها به هیات مدیره تعلق می گیرد که این سود برای هیات مدیره شرکت هایی که تازه منصوب شده و شرکت های سودده هستند، تبعیض آمیز است.

عضو فراکسیون اصولگرایان افزود: قانون این پاداش را برای مدیرانی دیده است که شرکتی را از صفر به صد می رساند نه شرکت هایی که سودده هستند و افراد به عضویت در هیات مدیره آن منصوب می شوند و بدون هیچ فعالیتی تنها پاداش دریافت می کنند.