واکنش قشقاوی به طرح نمایندگان برای نظارت بر تیم هسته‌ای کشور

سیاست خارجی

معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه گفت: هیچ طرح مکتوبی برای نظارت بر تیم هسته ای کشور از سوی مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دریافت نکرده ایم و تا طرحی دریافت نکنیم نمی توانیم اظهارنظر کنیم.

حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرحی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده که کمیته ای ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تشکیل شود، گفت: هیچ طرح مکتوبی از سوی مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکنون دریافت نکرده ایم و تا به صورت مکتوب طرحی دریافت نکنیم نمی توانیم در این خصوص اظهارنظر کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت رضا ضراب شهروند ایرانی که در ترکیه دستگیر شده و همچنین سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه و اینکه آیا ارتباطی بین سفر وزیر و حوادث ترکیه وجود دارد، گفت: سفر وزیر امور خارجه در راستای روابط دو جانبه بوده است، در مورد فرد مذکور نیز اجازه دهید وزیر بازگردد تا ببینیم چه خبری وجود دارد.