در جلسه علنی مجلس‎؛

طرح معافیت بخشی از حق بیمه موسسات فنی و‌حرفه‌ای رأی نیاورد

مجلس

ندیمی: به دلیل اینکه محل تأمین این طرح مشخص است،‌معتقد‌م که‌این طرح بار مالی ندارد.استناد به اصل 75 در صورتی میسر است که محل تأمین این مبلغ مشخص نشده باشد.

رسیدگی به طرح معافیت بخشی از حق بیمه موسسات فنی‌و‌حرفه‌ای و آزاد با مخالفت نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرنگار‌ایلنا، مهرداد‌لاهوتی در مخالفت با طرح معافیت بخشی از حق بیمه موسسات فنی و حرفه‌ای و آزاد با اعلام اخطار اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد این طرح بار مالی بسیاری دارد.

وی افزود:‌ اگر‌چه مخبر کمیسیون اعلام کرد بار مالی این طرح از قانون هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌کنیم، اما ما نمی‌توانیم برای قانون هدفمندی یارانه‌ها که منابع و در‌آمد آن مشخص است،‌تعیین تکلیف کنیم.

در ادامه ایرج ندیمی نیز اعلام کرد:‌به دلیل اینکه محل تأمین این طرح مشخص است،‌معتقد‌م که‌این طرح بار مالی ندارد.استناد به اصل 75 در صورتی میسر است که محل تأمین این مبلغ مشخص نشده باشد.

غلامرضا کاتب طی اخطار قانون‌اساسی تأکید کرد: ما در بند 1/81 قانون بودجه 42هزار و 300 میلیارد اعتبار پرداخت سرانه خانوار راداریم که در همین قسمت حدود 1200میلیارد کسری برای ماده 7 داریم، بنابراین امکان اینکه پرداخت دیگری وجود داشته باشد، نیست.

وی افزود: اگر‌چه آقای ندیمی گفت که منابع مالی این طرح پیش‌بینی شده است،اما پولی نیست که بخواهیم پرداخت کنیم.

در ادامه محمد‌رضا باهنر که ریاست مجلس را برعهده داشت ضمن پذیرش اخطار نمایندگان عنوان کرد: بنده نیز بار مالی این طرح را کاملا قبول دارم.

سپس طرح معافیت بخشی از حق بیمه موسسات فنی و حرفه‌ای و آزاد با حضور 227 نماینده حاضر به رأی گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان این طرح از دستور کار خارج شد و بار دیگر برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع داده شد.

کد N41564