توضیحات وکیل «محمدرضا رحیمی» درباره پرونده موکلش

ایسنا نوشت:


وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی گفت: قرار وثیقه‌ صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد.

نادری با اشاره به اطلاعیه اخیر دادستانی تهران مبنی بر این که « از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است»، گفت: پرونده موکلم در حال حاضر در دادسرا مفتوح است و به دلیل رعایت قوانین نمی‌توانیم درباره محتویات پرونده تا پایان رسیدگی به آن صحبتی کنم.

وی با بیان این که رسیدگی به پرونده موکلم ممکن است به طول بینجامد، مدعی شد که هیچ مدرکی علیه آقای رحیمی وجود ندارد.

نادری خاطرنشان کرد: پرونده‌ای که در رابطه با آن برای موکل قرار وثیقه صادر شده مربوط به اتهامات دیگری است.

/212 27

 

کد N41370