مجلس مصوب کرد؛

تصمیمات شورای رقابت قابل تجدیدنظر توسط هیأت موضوع قانون اصل 44 است

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تصمیمات شورای رقابت قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جریان رسیدگی به طرح استفساریه درخصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در مورد اینکه آیا تصمیات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع 64 این قانون می‌باشد یا خیر، مصوب کردند که تصمیات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع این قانون می‌باشد.

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ایرج عبدی به عنوان مخالف و محمدحسین میرمحمدی نماینده گلپایگان نیز به عنوان موافق نکاتی را بیان کردند.

ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صراحتا اشاره دارد که تصمیمات شورای رقابت به موجب ماده 61 این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است و در صورت تایید تصمیات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی است.

هیأت تجدیدنظر نیز مرکب از سه قاضی دیوان عالی کشور و چهار صاحب‌نظر اقتصادی و تجاری هستند.

براساس این گزارش شورای رقابت نیزنهادی است که به موجب ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای تسهیل رقابت و منع انحصار با عضویت 15 نفر مرکب از نمایندگان مجلس، قضات دیوان عالی کشور، صاحب‌نظران برجسته قضایی و حقوقی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکزی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، طرح استفساریه مذکور پس از مذاکرات نمایندگان با 169 رای موافق، ‌7 رای مخالف، ‌14 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

انتهای پیام

کد N41278