60 درصد فرانسوی ها مخالف عملیات نظامی در آفریقای مرکزی اند

آمریکا اروپا

نتایج آخرین نظرسنجی ها حکایت از مخالفت تقریبا 60 درصد از فرانسوی ها با دخالت کشورشان در جمهوری آفریقای مرکزی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرنسا لاتینا، بر اساس نظرسنجی جدید موسسه ایفوپ حدود 60 درصد از فرانسوی ها مخالف دخالت کشورشان در جمهوری آفریقای مرکزی هستند.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که حمایت فرانسوی ها از عملیات کشورشان در جمهوری آفریقای مرکزی در ماه دسامبر به شدت کاهش یافته است.

در این نطرسنجی تنها 41 درصد از فرانسوی ها حمایت خود را از عملیات نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرده و 59 درصد مخالفت خود را در این باره اعلام کردند، این درحالیست که در نظرسنجی ماه نوامبر 51 درصد از فرانسوی ها تاکید کردند که حامی عملیات نظامی در این کشور آفریقایی هستند.