با تصویب استفساریه ای؛

تجدیدنظر در مورد تصمیمات شورای رقابت محدود شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب استفساریه ای مقرر کردند هیات تجدیدنظر در خصوص تصمیمات شورای رقابت تنها در چارچوب قانون سیاست های اصل 44 می تواند تصمیمات این شورا را مورد رسیدگی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح استفساریه در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

سئوال این استفساریه عبارت بود از: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون می باشد؟ نظر کمیسیون این بود که، بله، تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است.

نمایندگان با 189 رای موافق، 7 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس با نظر کمیسیون در خصوص این استفساریه موافقت کردند.

پیش از این ابهاماتی در شورای رقابت در مورد وظایف هیات تجدیدنظر به وجود آمده بود که مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

نماینده دولت در مجلس نیز با این استفساریه موافق بود زیرا برخی تصمیمات شورای رقابت توسط هیات تجدیدنظر لغو شده بود که در چارچوب ماده 64 قانون اجرای سیاست های اصلی 44 نبود.