تابش در اخطاری مطرح کرد؛

هیأت رئیسه از اقتدار مجلس در مقابل اعلام جرم دادستانی علیه مطهری دفاع کند

سیاسی

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نماینده را نمی‌توان به دلیل اظهارنظر و بیان نطق خود در صحن علنی تحت تعقیب قرار داد از هیأت رئیسه مجلس خواست که به دلیل اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری از حیثیت و اقتدار مجلس دفاع کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدرضا تابش با استناد به اصول 84 و 86 قانون اساسی و مواد 77، 78 و 110 آئین‌نامه داخلی در صحن علنی امروز(یکشنبه) اخطار و تذکری را مطرح کرد.

وی در توضیح اخطار و تذکرش گفت: اخطار و تذکر بنده در مورد قضایایی است که متعاقب نطق آقای مطهری رخ داد و بعد از آن قوه قضائیه علیه ایشان اعلام جرم کرد. اتفاقی که باعث زیرسؤال بردن اختیارات و اقتدار مجلس شد در این شرایط فکر می‌کردم که رئیس جلسه طبق ماده 110 آئین‌نامه داخلی دراین رابطه نطقی خواهد کرد که متأسفانه اینطور نشد.

وی با اشاره به اصل 84 قانون اساسی گفت: طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور دارد. از طرف دیگر مطابق اصل 86 قانون اساسی نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان داده‌اند،‌تعقیب یا توقیف کرد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و برای بیان آن قابل تعقیب نیستند حال اگر اظهارنظر مجرمانه باشد مردم عادی برای آن اظهارنظر قابل تعقیب هستند تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید فساد و وقایا را افشاء و نابرابری و نارسایی‌ها را عنوان کنند،‌در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر مجرمانه هم باشد قابل تعقیب نیست.

تابش ادامه داد: طبق ماده 85 آئین‌نامه اگر نسبت سوئی در نطق نماینده به فردی داده شد، آن فرد می‌تواند توضیحات خودرا به مجلس ارائه کرده تا توضیحات در صحن علنی قرائدت شود. اما نمی‌توان به واسطه اظهارنظر نماینده‌ای او را تحت تعقیب قرار داد.

وی افزود: اگر فلسفه این موضوع از بین رود دیگر اصل 86 قانون اساسی بیهوده است. از طرف دیگر طبق ماده 77 آئین‌نامه داخلی وظایف نمایندگی به صراحت مشخص شده که شامل نطق، بحث‌های داخل دستور،‌جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظرهایی برای اعمال اصل 84 قانون اساسی و سایر موارد نظارتی و قانونی است.

تابش خاطر نشان کرد: با توجه به تشریح وظایف نمایندگی در آئین‌نامه برداشت ما از قانون اساسی و بسیاری از حقوقدانان این است که نماینده را نمی‌توان در مقام ایفای وظایف نمایندگی و بیان نطق‌هایش تحت تعقیب قرار داد و حتی اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز نماینده‌ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌اش در صحن علنی یا در نطقش انجام داده باشد نمی‌توان او را تعقیب کرد.

این نماینده مجلس گفت: از آنجا که حیثیت و اقتدار مجلس مورد خدشه قرار گرفته است از هیأت رئیسه و رئیس مجلس درخواست می‌کنم به عنوان افرادی که سوگند اجرای قانون اساسی و اجرای آئین‌نامه داخلی را خورده‌اند از حیثیت مجلس دفاع کنیم.

انتهای پیام

کد N41132