در جلسه علنی مجلس‎؛

تکلیف دادگاه پس از ثبت دادخواست اعسار مشخص شد

مجلس

براساس این ماده پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

با موافقت نمایندگان تکلیف دادگاه پس از ثبت دادخواست اعسار مشخص شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی با 163 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن ماده 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را به تصویب رساندند.

براساس این ماده پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند

کد N41030