در جلسه علنی مجلس صورت گرفت‎؛

تصویب ماده 9 لایحه نحوه اجرای محكومیت‌های مالی

مجلس

برای جلوگیری از آرای مبهم و همچنین سردگمی مردم پیشنهاد می‌کنم که یک مدت مشخص و تعریف شده برای معاشرت شاهد با مدیون در نظر گرفته شود که یک سال سابقه معاشرت می تواند مدت مطلوبی باشد.

نمایندگان مجلس امروز –یکشنبه- در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به بررسی ماده 9از این لایحه پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در پیشنهاد خود برای حذف عبارت «معاشرت طولانی» از این ماده گفت: عبارت «معاشرت طولانی»‌دراین ماده مبهم است و مشخص نیست که شاهد چند ماه یا چند سال با مدیون معاشرت باید داشته باشد و با وجود این عبارت قضات خود باید قانون را تفسیر کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه ابراز کرد: برای جلوگیری از آرای مبهم و همچنین سردگمی مردم پیشنهاد می‌کنم که یک مدت مشخص و تعریف شده برای معاشرت شاهد با مدیون در نظر گرفته شود که یک سال سابقه معاشرت می تواند مدت مطلوبی باشد.

سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با تعیین مدت یکسال سابقه معاشرت شاهد با مدیون عنوان کرد: شاهد باید در مورد هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار شهادت دهد که این مدت ممکن است بیش از یکسال طول بکشد و عنوان مدت یکسال برای این ماده کم است.

نمایندگان مجلس با 151 رأی موافق 11 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع عنوان «ما قبل از این حداقل یکسال با مدیون معاشرت داشته » ماده 9 را اصلاح کردند.

پس از بحث و بررسی اصل ماده 9 از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نمایندگان مجلس با 165 رأی موافق 1رأی مخالف و 14 رأی ممتنع این ماده را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، در ماده 9 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که ماقبل از این حداقل یکسال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

کد N40917