مشاور رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا:| 133943

پشت پرده رشد فساد را دنبال كنیم

دولت

نکته‌ای که نمی‌توان منکر آن شد و در کشور ما نیز گسترش یافته، این است که فساد در ادارات رشد یافته به طوری که برای انجام کارهای عادی جریان قانونی و سالم مغموم شده و مسیر رشوه و ناصواب به امری عادی تبدیل شده است که افراد باید برای پیش بردن کارشان باید به غیر از راه‌حل‌های قانونی و سالم فکر کنند.

مشاور ارشد رئیس‌‌جمهور در خصوص بازداشت بابک زنجانی گفت: در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم كرد.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با ویژه‌خواران گفت: نکته‌ای که نمی‌توان منکر آن شد و در کشور ما نیز گسترش یافته، این است که فساد در ادارات رشد یافته به طوری که برای انجام کارهای عادی جریان قانونی و سالم مغموم شده و مسیر رشوه و ناصواب به امری عادی تبدیل شده است که افراد باید برای پیش بردن کارشان به غیر از راه‌حل‌های قانونی و سالم فکر کنند.
وی ادامه داد: هرچه این مسیر فساد به سمت مراکز حساس مدیریتی گسترش یابد، میزان نا‌کارآمدی سیستم اداری رشد پیدا می‌کند و پس از مدتی منجر به فلج شدن سیستم اداری خواهد شد.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید بررسی کنیم که چه عواملی موجب رشد فساد اداری شده است، اظهار داشت: ما قرارمان بر انتخاب مدیرانی با تقوا و بر اساس گزینش افراد صالح و انتخاب کارمندانی باصلاحیت بوده است، حال باید بپرسیم که چه شده است این مدیران با تقوا و افراد صالح به مدیرانی فاسد و رشوه‌خوار تبدیل شده‌اند.
ترکان رشد بی‌توجهی به نظم و عدم پایبندی به قانون را یکی از مهم‌ترین عوامل فساد اداری دانست و تاکید کرد: زمانی که روال عادی ادارات بر اساس نظم، انضباط و قانون نباشد و به جای آن سفارش و اعمال سلیقه سرلوحه کار قرار گیرد می‌‌بینیم که در آن مقطع فساد نیز رشد کرده است.
وی با بیان اینکه اگر بهترین افراد نیز برای پست‌های مدیریتی انتخاب شوند اما بی‌قانونی در ادارت وجود داشته باشند آن مدیران نیز به فساد روی می‌آورند، یادآور شد: در کشورهایی مانند آلمان که نه حکومت دینی دارند و نه ادعای آن را، می‌بینیم که میزان فساد و تخلف اداری و وجود ویژه‌خواران بسیار ناچیز است، اما در کشور ما که ادعای حکومت دینی بودن را داریم میزان قابل توجه‌ای از فساد و رشوه‌خواری و افراد ویژه‌خوار را مشاهده می‌کنیم.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به اتفاقات رخداده در ترکیه اظهار داشت: میزان فساد که این روز‌ها در ترکیه علنی شده است یک دهم فسادی است که ممکن است در ایران رخداده باشد، اما به خاطر همین فساد نیمی از کابینه تغییر می‌یابد و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند، اما با اینکه میزان این پدیده در کشور ما بسیار بیشتر از اینهاست، مردم ما بی‌توجه و نهادهای نظارتی ما مسئولیت ناپذیرند.
ترکان با بیان اینکه مبارزه با فساد باید ابتدا در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد، خاطر نشان کرد: زمانی می‌توان انتظار داشت که میزان فساد در کشور کاهش یابد و ویژه‌خواران جرات سوءاستفاده نداشته باشند که نهادهای نظارتی ما از جمله قوه‌قضاییه از تخلف عاری شده باشند و پس از آن نمایندگان مجلس نیز دینی به افراد نداشته باشند.
وی در خصوص بازداشت بابک زنجانی گفت: در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم كرد.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه چه قدر امیدوار هستید که مجاکمه باب زنجانی به نتیجه برسد، اظهار داشت: من نسبت به این مسئله امیدوار هستم، چرا که پیگیر این موضوع آقای محسن اژه‌ای هستند و هر وقت ایشان مسئله‌ای را پیگیری کرده‌اند مشاهده می‌کنیم که آن پرونده به نتیجه رسیده است.

کد N40705