جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر جهادکشاورزی

مجلس

حجتی وزیرکشاورزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حضور یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجتی وزیر کشاورزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

بر اساس این گزارش هفته گذشته حجتی با حضور در هیات رئیسه گزارشی از برنامه های این وزارتخانه برا ی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه داده بود.

در این جلسه روسای کمیسیون ها حضور یافته بودند.

قرار بود این هفته نیز حجتی با حضور در هیات رئیسه گزارش برنامه های چهار ساله این وزارتخانه برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، روغن و شکر ارائه دهد.

براساس این گزارش رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اولین نماینده ای است که در این جلسه گزارشی از وضعیت تولید محصولات کشاورزی ارائه کرد.