میدل ایست آنلاین: سرنوشت مرسی در انتظار اردوغان است

اخوان المسلمین,ترکیه,رجب طیب اردوغان

پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین نزدیک به محافل سعودی در تحلیلی مدعی شد که وضعیت فراهم آمده برای ترکیه ممکمن است منجر به تکرار سرنوشت محمد مرسی برای اردوغان شود.

به گزارش خبرآنلاین میدل ایست آنلاین با طرح این سئوال که آیا سرنوشت نخست وزیر ترکیه در سال 2014 مشابه با سرنوشت اخوان المسلمین مصر در سال 2013 خواهد بود؟ نوشته است به نظر می رسد یک ریسمان سری اخوان المسلمین مصر را به حزب عدالت و توسعه در ترکیه پیوند داده است، البته این ارتباط را نباید در صعود دو حزب در مصر و ترکیه جستجو کرد همانگونه که نمی توان مدعی شد که سقوط اخوان المسلمین در مصر منجر به سقوط فوری حزب عدالت و توسعه در ترکیه خواهد شد.

4949

کد N40460