رای الیوم: پاریس با دمشق در تماس است

روزنامه عربی رأی الیوم در گزارشی فاش کرد پاریس به منظور شناسایی جنگجویان فرانسوی در سوریه، با نظام دمشق تماس گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه رای الیوم به نقل از یک منبع فرانسوی نوشت: پاریس، کانال های ارتباطی با علی مملوک المقرب، از افراد نزدیک به نظام سوریه را باز کرده است تا اطلاعاتی درباره جنگجویان فرانسوی که در سوریه مبارزه می کنند به دست آورد.

این روزنامه همچنین در ادامه به نقل از لیبراسیون چاپ پاریس نوشت: حضور جنگجویان فرانسوی در سوریه، بزرگترین چالش فرانسه و اروپا به شمار می رود و نگرانی هایی درباره بازگشت آنها به فرانسه و اقداماتی وجود دارد که ممکن است انجام دهند.

براساس این گزارش در کنفرانس خبری مشترک وزیران کشور فرانسه و بلژیک، دو طرف بر ضرورت هماهنگی بین کشورهای اروپایی برای رویارویی با به کارگیری جوانان اروپایی به خصوص از طریق اینترنت تاکید کردند. دو طرف همچنین گفتند باید اقداماتی بر ضد گروه هایی صورت گیرند که در بالکان، ترکیه یا مغرب، برای جذب جوانان اروپایی فعالیت می کنند.

4949

کد N40380