عمرو موسی:

کاندید انتخابات ریاست جمهوری نخواهم شد/رای من السیسی است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته پنجاه نفری بازنگری قانون اساسی مصر با اشاره به عدم تمایل خود برای کاندیداتوری درانتخابات ریاست جمهوری مصر از نامزدی عبدالفتاح السیسی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عمرو موسی تاکید کرد: مردم میل به نامزد شدن عبدالفتاح السیسی دارند و من برای ریاست جمهوری مصر نامزد نخواهم شد.

رئیس کمیته پنجاه نفری بازنگری قانون اساسی مصر بیان کرد: من برای تبلیغات انتخاباتی به استان القلیوبیه نیامده ام بلکه برای حمایت از قانون اساسی و دیدار با خالد یوسف به اینجا آمده ام.

عمرو موسی افزود: اگر عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود من به وی رای خواهم داد و امیدوارم که السیسی کاندید شدن برای این پست را رد نکند.