الشرق الاوسط: بحران سوریه حل شود تروریست ها به افغانستان برمی گردند

سوریه,افغانستان

روزنامه الشرق الاوسط نوشت در صورت حل و فصل بحران سوریه، ممکن است تروریست های موجود در این کشور بار دیگر به افغانستان برگردند.

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه الشرق الاوسط نوشت در صورت حل و فصل بحران سوریه، ممکن است تروریست های موجود در این کشور بار دیگر به افغانستان برگردند و این کشور را به پایگاه خود برای ادامه نبردهایشان تبدیل کنند.

این روزنامه باتشریح چالش هایی که منطقه گرفتار آنها شده نوشته است این چالش ها تنها به سوریه محدود نمی شود بلکه باید افغانستان را نیز به فهرست این چالش ها اضافه کنیم. با پایان یافتن بحران سوریه ـ‌ در صورت امکان دستیابی به راه حلی در ژنو ـ ممکن است تروریست های مستقل،که همواره به مکانی برای مبارزه نیاز دارند، بار دیگر به افغانستان برگردند.

این روزنامه نوشته است با توجه به این مسائل، باید به محض پایان یافتن مذکرات ژنو درباره صلح در سوریه، افغانستان را در کانون توجه خود قرار دهیم.

4949

کد N40261