داعش مسئولیت انفجار حاره حریک بیروت را برعهده گرفت

آفریقا و خاورمیانه

گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجار حاره حریک در ضاحیه بیروت را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجار حاره حریک در ضاحیه بیروت را بر عهده گرفت.

در این بیانیه ادعا شده است که تروریستهای داعش موفق به نفوذ به مربع امنیتی ضاحیه بیروت در روز پنجشنبه شده اند.

تروریستهای دولت اسلامی عراق و شام مدعی شدند که این بخش کوچکی از تسویه حساب با حزب الله است.

در انفجار حاره حریک در ضاحیه بیروت پنج نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.