دهمین سفر وزیرخارجه آمریکا به خاورمیانه

جان کری و شکست چارچوب روند سازش

کد N39774