كریمی اصفهانی در نشست مشترك دولت و مجلس:

پراكندگی احزاب مفید نیست

سیاست داخلی

باید بدانیم که رمز ماندگاری کشور در تبعیت از ولایت است و نه این که با تبعیت از بیگانه بخواهیم چوب لای چرخ کشور بگذاریم.

دبیركل‌ انجمن اسلامی اصناف وبازار گفت: متاسفانه شاهد هستیم که احزاب پراکنده ورها هستند که این پراکندگی نمی تواند مفید باشد.

به گزارش خبرنگارایلنا، احمدکریمی‌ اصفهانی در نشست مشترك دولت واحزاب، گفت: باید بدانیم که رمز ماندگاری کشور در تبعیت از ولایت است و نه این که با تبعیت از بیگانه بخواهیم چوب لای چرخ کشور بگذاریم.

وی در خصوص باشگاه احزاب نیز گفت: باشگاه احزاب به این منظور شکل می‌گیرد که از رها بودن احزاب جلوگیری بشود و متاسفانه شاهد هستیم که احزاب پراکنده و رها هستند که این پراکندگی نمی تواند مفید باشد.

کد N39697