فرمانده طالبان از زندان فرار کرد

ایرنا نوشت:

ملا نور محمدˈ، فرمانده برجسته گروه طالبان در استان بادغیس که در 5 سال گذشته زندانی بود، از زندانی در این استان گریخت. به ˈمیرویس میرزاکوالˈ سخنگوی استاندار بادغیس افغانستان روز شنبه به خبرگزاری جمهور گفت:ملا نور محمد، یکی از فرماندهان برجسته گروه طالبان که در استان بادغیس زندانی بود، شب گذشته از بیمارستان زندان گریخت.

سخنگوی استاندار بادغیس گفت: ملا نور محمد 5 سال از محکومیت 6 ساله خود را سپری کرده بود و یک سال بیشتر از محکومیتش باقی مانده بود که فرار کرد.

میرزاکوال با تاکید به اینکه جستجو برای یافتن زندانی فراری آغاز شده است، از دستگیری چند تن به اتهام سهل انگاری در حفاظت از ملانور محمد خبر داد و گفت تحقیقات از دستگیر شدگان شروع شده است.

بر اساس گزارشها ملانورمحمد، از فرماندهان سرشناس طالبان در بادغیس افغانستان است که در بسیاری از عملیات های هراس افکنی و ترور مقامهای دولتی و بمب گذاری دست داشته است.

گروه طالبان در همین حال ادعا کرد فرمانده زندان بادغیس و 8 تن دیگر از سربازان این زندان به گروه طالبان پیوسته اند.

52261

کد N39601